Only One Wall

Beijing Commune: Song Dong, Leng Lin, Hong Hao, Lui Jianhua, Xiao Yu 

Exhibition Dates
9 February - 4 March 2006

 

Overview

Beijing Commune: Song Dong, Leng Lin, Hong Hao, Liu Jianhua, Xiao Yu

Beijing Commune, 'Only One Wall', installation view, Artspace, Sydney, 2006

Beijing Commune, 'Only One Wall', installation view, Artspace, Sydney, 2006